Tłumacz przysięgły węgierskiego Warszawa.

Stare porzekadło mówi, że Polak i Węgier to dwa bratanki. Patrząc jednak na to pod względem lingwistycznym, trudno znaleźć dwa bardziej zróżnicowane języki. Pomimo oczywistych różnic, w Polsce występuje bardzo duże zapotrzebowanie na tłumaczenia przysięgłe z języka węgierskiego. Pewnym problemem…