Tłumaczenie komedii rosyjskiej.

Lubię oglądać komedie radzieckie. Przypominają mi czasy Związku Radzieckiego, życia w innej epoce i chciałbym, aby dzisiejsze pokolenie mogło zobaczyć, jak kiedyś żyli inni. Kolejną komedią z lat siedemdziesiątych jest film pod tytułem „Afonia” (w oryginale rosyjskim: „Афоня”). Film w…