Tłumacz polsko angielski.

Jest to osoba, która biegle posługuje się zarówno językiem polskim i angielskim. Tłumacz polsko angielski dokonuje przekładu tekstu w obu kierunkach. Tłumacząc tekst doskonale musi go rozumieć, aby w pełni odzwierciedlić sens i wszystkie szczegóły tekstu w języku tłumaczonym. Tłumacz musi również odznaczać się profesjonalizmem, doświadczeniem i umiejętnością szybkiego uczenia się, ponieważ szybki rozwój wielu dziedzin i specjalizacji wymusił na tłumaczach konieczność ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Tłumacz polsko angielski, z uwagi na to, że język angielski jest językiem o zasięgu międzynarodowym, w okresie ostatnich lat musi być na bieżąco z tematyką nie tylko prawniczą czy ekonomiczną, ale również medyczną, techniczną czy też informatyczną. Bardzo ważne jest również to, że tłumacz musi się charakteryzować odpornością na wszelkiego rodzaju stres, na przykład uczestnicząc w spotkaniach i tłumacząc „na żywo” obie strony. Musi się wykazać podzielnością uwagi oraz refleksem, tak, aby nie pominąć żadnego szczegółu, który może się okazać istotnym faktem danego tłumaczenia.