Tłumacz języka rosyjskiego Warszawa.

Tłumacz języka rosyjskiego tłumaczy wiele tekstów – z jednej strony są to różnego rodzaju instrukcje obsługi, opisy procesów technologicznych, z drugiej strony jest to korespondencja handlowa, umowy, teksty marketingowe, czy też opisy produktów na stronę internetową. Do moich ulubionych dziedzin,…